Častni znak »Ostrovrhar leta« se podeljuje za največji dosežek oz. prispevek na družbenem, poslovnem, raziskovalnem, izobraževalnem, kulturnem, športnem ali katerem drugem javnem področju, ki je pomembno prispeval k razvoju in prepoznavnosti kraja Podgrad pri Ljubljani v minulem letu.

Častni znak »Ostrovrhar leta« je častno priznanje, katerega organizacijo in izbor vodi poseben odbor za podeljevanje. Sestavljajo ga predsednik Vaškega odbora, predsedniki vsakega registriranega podgrajskega društva in podgrajski svetniki četrtne ali mestne skupnosti (če obstajajo). Priznanje se javno podeli izbranemu nosilcu na eni od podgrajskih prireditev, praviloma na proslavi Slovenskega kulturnega praznika.

Priznanje se lahko podeli tudi posamezniku, društvu ali organizaciji, ki je na kateremkoli javnem področju pomembno prispeval k razvoju Ljubljane ali Slovenije, ali komu drugemu, ki je prostovoljno storil nekaj velikega za Podgrad.

 

Dosedanji prejemniki priznanja Ostrovrhar leta:

 • 2005: Anton Corel st
 • 2006: dr. Viktor Grilc
 • 2007: Mešani pevski zbor Pentakord
 • 2008: Viteška skupina Ostrovrhar
 • 2009: Vokalna skupina Sotočje
 • 2010: Podgrajski likovni teden
 • 2011: Anton Corel
 • 2012: Mladinsko društvo Podgrad
 • 2013: Martin Bizjan st
 • 2014. Skupina za digitalno pojavnost Podgrada pri Ljubljani
 • 2015: Organizacijski odbor za proslavljanje tisočletnice Podgrada
 • 2016: dr. Miha Grilc