V zadnjih letih je v Podgradu pri Ljubljani nastalo kar nekaj knjig izpod peres avtorjev domačinom. Tematika vseh knjig je na tak ali drugačen način povezana z vasjo, življenjem v vasi, ljudmi in zgodovino.

Dr. Viktor Grilc je tako izdal že kar 4 knjige, dve Zgodovini Podgrada, pregled mita o Ostrovrharju in v letu 2016 še monografijo Podgrad - Naših 1000 let. Slednja ni samo zgodovinski prikaz kraja, ampak predvsem prikaz življenja v kraju in ljudi skozi različna obdobja.

Anton Corel je avtor, ki piše predvsem ljudsko vsebino, ljudske pesmi, pripovedi in zgodbe. Napisal pa je tud dramsko delo Ostrovrharjeva hči, ki je bilo prvič uprizorjeno ob 750 letnici prve omembe kraja.

Milan Bizjan pa se je v svojem delu dotaknil praktičnega vidika življenja in sicer žganjekuhe v Podgradu.

Avtor: Dr Viktor Grilc

Izzid knjige: 2016

Obseg: 215 strain

Trdovezana izdaja

Domačin, dr. Viktor Grilc je v zadnji publikaciji, ki je izšla ob robu praznovanja 1000 letnice prve omemba gradu nad Podgradom, detaljno opisal zgodovino kraja in okolice. Velik poudarek knjige je na življenje v Podgradu v različnih obdobjih, na krajane in na navade prebivalcev. Za Podgrad je knjiga izjemno pomembna, saj vsebuje zadnja dognanja in vedenja o zgodovini vasi, obeh gradovih, o prvih naselitvah in družinah v vasi.

Knjiga je opremljena tudi s kopico barvnih in črnobelih fotografij, preglednicami in tabelami.

Avtor: Dr Viktor Grilc  • izzid knjige: 2010 • obseg: 110 strani • mehkovezana izdaja

Dr. Viktor Grilc je v tem delu posvetil glavno obravnavo zgodovini Podgrada in okolice, ki jih je raziskal do izida omenjene knjige. Knjiga je dopolnjena verzija njegove prve knjige o zgodovina Podgrada, ki je izšla leta 2000. Poleg zgodovine je podrobno opisal tudi življenje v vasi skozi čas, opisal nekaj najpomembnejših domačij in ljudi, ki so zaznamovali kraj.

Knjiga je opremljena z kar nekaj črnobelimi fotografijami in skicami, ki dajejo vsebini dodatno vrednost.

Avtor: Dr Viktor Grilc  • izzid knjige: 2014 • obseg: 90 strani • mehkovezana izdaja

Dr. Viktor Grilc je v knjigi osvetlil lik Ostrovrharja, ki se v Sloveniji pojavlja v različnih oblikah, od zgodovinsko izpričanih dejstev, do knjižne oz pesniške ubeseditve Ostrovrharja, kot enega od slovenskih junakov, ki so na nek način krepili slovensko samozavest. Kot krajani Podgrada smo z likom Ostrovrharja neizpodnibtno povezani, saj je vitez Ostrorvhar oz Jurij Gallenberg bil dejansko lastnik gradu nad Podgradom. Vsa ta dejstva avtor zgodovinsko dokumentira in daje dodatne razlage o ozadju zgodb o Ostrovrharju.

Knjiga je opremljena s kar nekaj črnobelimi fotografijami, risbami in skicami.

Avtor: Anton Corel  • izzid knjige: 2014 • obseg: 134 strani • mehkovezana izdaja

Domačin, Anton Corel je knjigo posvetil tisočletnici prve omembe gradu v Podgradu (po Valvasorju). V knjigi je zajetih kar 19 pesmi, ki jih je avtor zapisal po ljudskem izročilu oz jih sam napisal. Poleg tega so v knjigi zajete tri zgodbe, katerih avtor je Anton Corel in sicer zgodba o Ribiču in grofični, Povest o ladjarju Juretu in Zgodba o čarobnem studencu.  Vse zgodbe so osnovane na podgrajskem ljudskem izročilu oz zgodovini.

Knjigo je likovno opremil Henrik Krnec.

Avtor: Anton Corel  • izzid knjige: 1999 • obseg: 84 strani • mehkovezana izdaja

Anton Corel je knjigo posvetil 15 letnici ustanovitve Kulturnega društva Podgrad pri Ljubljani. V knjigi je zajetih 13 pesmi, ki jih je avtor zapisal po ljudskem izročilu oz jih sam napisal in dve zgodbi, o Ribiču in grofični in Povest o ladjarju Juretu. Obe zgodbi imata seveda podlago v podgrajskem ljudskem izročilu oz zgodovini.

Knjiga je za Podgrad izjemnega pomena, saj vsebuje tudi podgrajsko himno, in kar je najbolj bistveno, avtor je ob pomoči zapisal tudi note za izvajanje pesmi.

Avtorji: Milan Bizjan, dr. Viktor Grilc, Anton Corel, Franc Kotar • izzid knjige: 2002 • obseg: 56 strani • mehkovezana izdaja

Knjiga se dotika žganja, pomembne pijače v lokalni zgodovini. Knjiga se dotika pomena žganja za družbo, kulturo pitja žganja, postrežbe in priporočila o kakovosti žganja. Poleg praktičnega opisa Franca Kotarja, kaj se zasleduje pri izdelavi kvalitetnega žganja, je knjigi dodana še zgodba Antona Corela, Zlata krona in kratek opis zgodovine Podgrada s strani dr Viktorja Grilca.

Drobno a poučno knjigo krasijo tudi imenitne ilustracije Henrika Krnca.

Za naročilo omenjenih knjig se lahko obrnete na naš elektronski naslov info@podgrad-lj.si. Knjige so na voljo tudi na vseh prireditvah Kulturno turističnega društva Podgrad pri Ljubljani (Ostrovrharjeva pot, predstavitve kraja, ...) in v vseh knjižnicah v okolici.