Sestavljen je iz predstavnikov vasi, ki imajo 4 letni mandat in so voljeni na volitvah. Odbor od leta 2016 deluje v naslednji sestavi:
◾Loti Ribič, predsednica
◾Anica Prošek, članica
◾Tanja Belec, članica
◾Katarina Jelenec, članica
◾Jože Grilc, član

Vse pobude, predloge in kritike lahko vaščani naslovijo na vaški odbor preko dopisa, katerega lahko vržejo v nabiralnik na Kulturnem domu Podgrad, ali preko elektronske pošte na naslov: vo@podgrad-lj.si.