Sestavljen je iz predstavnikov vasi, ki imajo 4 letni mandat in so voljeni na volitvah. Odbor od novembra 2019 deluje v naslednji sestavi:
◾Matevž Čokl, predsednica
◾Mark Bizjan, član
◾Jože Grilc, član
◾Anže Rojšek, član
◾Željko Mijatović, član

Vse pobude, predloge in kritike lahko vaščani naslovijo na vaški odbor preko dopisa, katerega lahko vržejo v nabiralnik na Kulturnem domu Podgrad, ali preko elektronske pošte na naslov: vo@podgrad-lj.si.