Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Kulturno društvo Podgrad nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.podgrad-lj.si razen tam, kjer ni posebej označeno oz. zapisano. Brez dovoljenja Kulturnega društva Podrad je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Avtorji fotografij: Željko Savić, Jure Grilc, Loti Ribič, Viktor Grilc, Maruša Bizjan