V letu 2015 smo praznovali tisočletnico domnevne izgradnje prvega gradu nad Podgradom pri Ljubljani. O tem je pisal Janez Vajkard Valvasor in sicer v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske, ki je izšla leta 1689.

V XI. knjigi, knjigi gradov, kjer so po abecednem redu predstavljena in ilustrirana mesta, trgi, gradovi, samostani in ostale znamenitosti je o gradu v Podgradu je zapisal:

Grad Osterberg leži na Dolenjskem, na visokem in strmem hribu, poldrugo miljo od glavnega mesta Ljubljane; ima lep, čez vse prijazen in razsežen razgled. Blizu pod tem gradom se stekajo štiri vode: Ljubljanica, Sava, Kamniška Bistrica in Besnica, kar je krasno videti. Ta grad je bil prej ugledno velik, krasno zidan in lepo posestvo, sedaj pa je poslopje zapuščeno in razpadajoče; nasproti onstran voda na ravnini je sezidano drugo. Grad je dobil svoje ime po svojem prvograditelju, kajti oster pomeni po nemško scharff in če prideneš zraven še berg pomeni isto kot Scharffenberg. Ravno tako pomeni ime Osterverch po nemško Scharffenberg. Torej je bil ta grad od nekega gospoda Scharffenberga okoli leta 1015 prvič sezidan in Osterberg imenovan; ta gospod se je potem tudi pisal »Herr von Osterberg« ali »Herr Osterberger« in je ta grad rodovniška dediščina gospodov Osterberških.

To potrjuje učeni doktor Janez Ludovik Schönleben v svoji knjigi »Genealogia Galenbergica«, kjer rabi sledeče besede: »Ortolf II Scharffenberg, avtor rodu Osterberških, po slovensko Ostrovrških, je okoli leta 1015 prvi zgradil grad z imenom Osterberg pri sotočju Save in Ljubljanice...«.

Žal pa zgornja letnica domnevnega nastanka gradu ni podprta z nobenim dokumentom ali drugim zgodovinsko preverjenim dokazom. Sodobni zgodovinarji menijo, da se je Valvasor zmotil za kakih 100 let. Srednjeveški grad Ostri vrh zgodovinarji umeščajo okoli leta 1220, v čas utrjevanja moči Španhajmov na Kranjskem. V ohranjenih dokumentih pa se grad oz. posestvo prvič omenja leta 1256 v delilnem pismu med bratoma Filipom in Ulrikom iz rodbine Španhajmov, ki so po izumrtju grofov Andeških prevzeli upravljanje njihove velike posesti na Kranjskem.

V počastitev tisočletnice smo pripravili kar nekaj prireditev, med njimi predavanje o ozadju tisočletnice, 9. pohod po Ostrovrharjevi poti, obnovili oznake starih domačij,  junija 2015 pa smo organizirali še osrednjo proslava ob tisočletnici izgradnje prvega gradu. Sredi leta 2016 pa je izšla še monografija Podgrad - Naših 1000 let.