Podgrajski likovni teden je vsakoletno druženje umetnikov, predvsem slikarjev na turistični kmetij Pri Lazarju. Cilj druženja je povezati in spodbuditi ljubiteljske umetnike iz okolice pri upodabljanju naravnih, kulturnih in zgodovinskih zanimivosti Podgrada in njegove okolice.

Pobuda za druženje je prišla s strani Kulturnega društva Podgrad in turistične kmetije Pri Lazarju poleti leta 2000. Od takrat so srečanja likovnikov vsakoletna. Udeležuje se jih povprečno 15-20 slikarjev. Likovna dela so nato razstavljena – poleg Podgrada – še v sosednjih krajih.

Ob desetletnici Podgrajskega likovnega tedna je tudi izšla brošura s pregledom del čez vso desetletno obdobje in s predstavitvijo najbolj zvestih udeležencev.

Za svoje delovanje in prispevek h kulturnemu življenju Podgrada in okolice so organizatorji Podgrajskih likovnih tednov leta 2010 prejeli častni znak "Ostrovrhar leta".