Podgrajski likovni teden je vsakoletno druženje umetnikov, predvsem slikarjev na turistični kmetij Pri Lazarju s ciljem povezati in spodbuditi ljubiteljske umetnike iz okolice pri upodabljanju naravnih, kulturnih in zgodovinskih zanimivosti Podgrada in njegove okolice.

Pobuda za druženje je prišla s strani Kulturnega društva Podgrad in turistične kmetije Pri Lazarju poleti leta 2000 in poslej se prirejajo tabori vsako leto, Udeležuje se jih povprečno 15-20 slikarjev. Likovna dela so nato razstavljena – poleg Podgrada – še v sosednjih krajih: Zalog, Dolsko, Dol in tudi v Ljubljani.

Ob desetletnici Podgrajskega likovnega tedna je tudi izšla brošura s pregledom del čez vso desetletno obdobje in s predstavitvijo najbolj zvestih udeležencev.

Za svoje delovanje in prispevek h kulturnemu življenju Podgrada in okolice so organizatorji Podgrajskih likovnih tednov leta 2010 prejeli častni znak "Ostrovrhar leta".