Skozi Podgrad vodi tudi pomembna prometna žila – dvotirna železnica, ki je bila eni prvih železnic v celinski Evropi.

Tako imenovana  Južna železnica je bil zgrajena z namenom povezave Dunaja s  Trstom. Do Ljubljane je bil zgrajena leta 1848, do Trsta pa leta 1856. Težko traso skozi Zasavje so izbrali zaradi gospodarskega pomena tamkajšnjih premogovnikov in nastajajoče industrije. Nastanek železnice je ugasnil dotedanje cvetoče ladjarjenje po Savi.

V Podgradu se je trasa železnice poplavnim področjem morala umakniti pod hrib, zato je bilo treba podreti več hiš ter narediti številne useke, nasipe in mostove čez tri podgrajske potoke. Dva sta imela železno konstrukcijo, tretji pa zanimivo tri-ločno kamnito konstrukcijo (»podgrajsko tromostovje«). Most praktično nespremenjen še vedno služi svojemu namenu. Levi obok služi za cestni promet, osrednji za Besniški potok in desni za pešce. Proga je bila elektrificirana v 60-letih prejšnjega stoletja. Zaradi nekaj hudih ovinkov je hitrost na tem območju omejena na 90 km/h.

577 KM

Dolžina južne železnice med Dunajem in Trstom

1839

Leto začetka gradnje proge

1857

Leto konca gradnje proge

Gradnja in obratovanje železnice je pomenila za Podgrajčane veliko priložnost za dobro plačano in stalno delo, tako da se je standard tedaj kar dvignil, zgrajene so bile številne nove hiše, vse zidane in krite z opeko, namesto prejšnjih lesenih hiš s slamnato streho. Ob železnici med Zalogom in Lazami je še danes ohranjenih šest čuvajnic('vahtnic'), ki so služile za namestitev železniških čuvajev in vzdrževalcev. Vse danes služijo prebivanju potomcev nekdanjih železničarjev, so pa večinoma renovirane oz. povečane.