Gospodarstvo je gonilo razvoja družbe, ki omogoča posameznikom preživetje, kraju pa napredek. Krajani Podgrada smo uspešni v različnih gospodarskih dejavnostih oz. obrteh.

Obrt oz. storitvena dejavnost je pri nas že tradicija, saj so v kraju uspešni delovali prevozniki, gostilničarji, čolnarji in razni rokodelci. Dodatno možnost zaslužka je v kraj prinesla južna železnica, saj je kar nekaj prebivalcev službovalo na njej. Za vas je s stališča zaposlovanja prebivalcev bila pomembna tudi oljarica, ena prvih kemijskih tovarn oz. obratov na Slovenskem. Ta se je kasneje imenovala Kemična tovarna Arbo, ki je obratovala do začetka leta 2003, sedaj pa ne obratuje več.

Danes se številni vaščani ukvarjajo z različnimi pridobitnimi dejavnostmi. Ena od pomembnejših je kamnoseštvo oz obdelava mineralnih materialov, namenjenim zunanjin ureditvam prostora.

Nekaj obrtnikov oz. podjetij se ukvarja s telekomunikacijami, turističnim kmetijstvom, gostinjsko dejavnostjo, vrtnarstvom in storitvenimi dejavnostmi kot so: računovodstvo, vodovodne, plinske in ogrevalne instalacije, gradbeništvo, prevajanje in učenje tujih jezikov, zastopstvo podjetij ipd.

(Kliknite na sliko za celotno sliko).

V Podgradu ima sedež kar nekaj podjetij, ki jih upravljajo predvsem domačini ali pa so lastniki podjetij iz Podgrada.

Precej podjetij je ima sedež v prostorih v nekdanji tovarni ARBO na koncu Podgrada. Med podjetji, ki so v zadnjem času odprli vrata v Podgradu smo zelo ponosni na pivovarno, ki proizvaja različna butična piva pod blagovno znamko Hopster iz vode, ki izvira v Kašeljskem hribu.